„A sakkjáték megkedveltetése céljából, a széles rétegekben való elterjesztése céljából” 1919. november 16-án megalakult a tiszavirágéletet élő Hódmezővásárhelyi Sakk Kör. Több mint öt év elteltével 1925. november 16-án újjáalakult a Sakk Kör.A Városháza egy 1910 körül készített képeslapon


A Tisza Szálló különtermében összegyűlt sakkbarátok megválasztották a Hódmezővásárhelyi Sakk Kör ideiglenes elnökének D.Nagy Sándor gimnáziumi igazgatót, titkárának Molnár Tibor gimnáziumi tanárt. Zsarkó Péter gimnáziumi tanár, Albert Elek hentes mester, Gallina Béla gyógy-szerész, Nagy Ferenc kárpitos és Pozsgay Gusztáv kereskedő választmányi tagok lettek. Két hónap elteltével 1926. január 17-én került sor az alakuló ülésre, ahol

    korelnöknek: Pista Zsigmondot,
    elnöknek: D.Nagy Sándort,
    alelnöknek: Gallina Bélát,
    titkárnak: Molnár Tibort,
    jegyzőnek: Zsarkó Pétert,
    pénztárosnak: Lénárd Lászlót,
    ellenőrnek: Bíró Aladárt,
    háznagynak: Nagy Ferencnet választották meg.

„Egyéni kiválóságokat vagy mestereket nem lehet felnevelni, de lehet nagy tömegeket fogékonnyá tenni a sakk kultúra számára. És minél szélesebb a köre a sakkal rendszeresen foglalkozó játékosoknak, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy tényleg istenadta tehetségek módot és alkalmat találnak a fejlődésre és érvényesülésre.” – hangzott el az elnöki köszöntőben.

A megrendezett egyéni bajnokságot – Lénárd László nyerte 25 ponttal – barátságos sakkcsapat mérkőzések követték, melyek igen hamar népszerűekké váltak. Nagy Ödön – a hódmezővásárhelyi Magyar-Olasz Bank igazgatója, a Sakkvilág három és többlépéses feladvány-rovatának vezetője – csapatkapitány irányítása alatt a hódmezővásárhelyi sakkcsapat a Szentesi Sakk Klubtól két fordulós mérkőzésen 15,5-14,5 az Orosházi Sakk Klubtól pedig 7-5 arányban szenvedett vereséget. Utóbbi ellen a „revans mérkőzés” eredménye is 7-5-ös vereséggel végződött.

 

1927-ben Szilágyi Endre csapatkapitány által vezetett csapat a szentesieket 7-4-re legyőzte (1 játszma nem lett befejezve). Júliusban a Szegedi Sakk Kör elleni mérkőzés az országos vásár miatt nem lett megtartva. Egy hét múlva 13 fős csapat kétfordulós mérkőzésen 13,5-12,5 arányban vereséget szenvedett az Orosházi Sakk Klub csapatától. A Szegedi Sakk Kör elleni 7-3-as vereség „mivel az első és második táblán nyertünk, így nem lesújtó” –áll a verseny jegyzőkönyvében.

 

A Szentesi Sakk Klub (1 fordulós 12 fős) elleni „revans” mérkőzésre csak 9 játékos ment el. A 9 játékos közül 3 játékosnak partija függőben maradt. Két hét múlva a folytatásra az „elmaradt 3 fő is elment” – így 1 ponttal nyertek a hódmezővásárhelyi sakkozók.

 

Jól kezdődött az 1928-as év. Januárban Hódmezővásárhely 15 fős csapata 10-4 arányban – egy játszma függőben maradt – „lelépte Csongrád csapatát. Böhm Ferenc, Gallina Béla, Molnár Tibor, Morzál Imre, Pável ?, Pozsgay Gusztáv, Toffler Bálint, 1-1 győzelemmel, Nagy Imre 0,5 ponttal járult hozzá Tótkomlós csapatának 7,5-6,5 arányú legyőzéséhez.

 

Vásárhely látképe 1920-ból, a mai Andrássy és Petőfi utca találkozása felől

 

Békés, Csongrád, Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyesített három déli vármegyében működő sakk körök egységes csapatversenyek megrendezését határozta el. A szomszédos városok sakk köreinek mérkőzéseinek szélesebb területre való kiterjesztését, mérkőzéseiknek központi irányításának szükségességét Dr.Bakos József a Gyulai Sakk Kör vezetőségi tagja már 1927-ben megfogalmazott. Elképzelése szerint a Dél-magyar-országi sakk körök egy szegedi központtal alkotnak a délkerületi alosztályt.A Fekete Sas Szálló 1924-ben

 

Az ehhez vezető út az 1928-ban indult Pálfy Kupa mérkőzéssorozat volt. (Dr.Pálfy József 1918-ban Szeged I.-es számú választókerületének kormánypárti országgyűlési képviselője, 1924-től királyi kormányfőtanácsos, 1924-től polgármester-helyettes, 1934.jún.27.-1944.márc.23-ig polgármester). 1928 áprilisában a Dél-magyarországi sakk körök kongresszusa kimondta a „Pálfy József serlegmérkőzések” megindítását 12 fős csapatokkal, 10 pengő nevezési díjjal. Hódmezővásárhelyt, a kongresszuson Papp István képviselte, kinek a Hódmezővásárhelyi Sakk Kör 1928. április 28-án megtartott ülésén történt tájékoztatása után kimondatott a Sakk Kör részvétele a küzdelemsorozaton. Kilenc sakk kör részvételével kezdődött az 1928-29. évi bajnokság, ahol minden csapat játszott mindenkivel. A körmérkőzés-sorozaton – a csapat-győzelmek alapján – az alábbi sorrend alakult ki.

    1. Békéscsabai Sakk Kör
    2. Kecskeméti Sakk Kör
    3. Szegedi Sakk Kör
    4. Hódmezővásárhelyi Sakk Kör
    5. Orosházi Hódy Sakk Kör
    6. Tótkomlósi Sakk Kör
    7. Csongrádi Sakk Kör
    8. Szentesi Sakk Kör
    9. Békéscsabai Maróczy Sakk Kör

A tornagyőztes Békéscsaba 93%-os, a Hódmező-vásárhelyiek 61%-os teljesítményt nyújtottak.


A Szentesi Sakk Klub pénzügyi problémák miatt nem vehetett részt az első évi küzdelemsorozaton.


1929. június 1-én volt a serleg ünnepélyes átadásának napja, ahol Villányi Ármin szegedi műszaki tanácsos köszöntötte a vendégeket. Az ünnepélyen megjelent sakk körök képviselői a Pálfy Kupa versenysorozat pozitív eredményeit látva elhatározták a Magyar Sakk Szövetség Déli kerületének megalakítását. „A tíz hónapos küzde-lemben nem lankadó áldozatkézség avatja a délkerületi sakkbajnokságot a magyar sakkélet kimagasló eseményévé” – írta beszámolójában a Magyar Sakkvilág – mely egyes csapatok teljesítményét értékelve írta – „Hódmezővásárhely csapata nagyobb elméleti felkészültséggel nagy meglepetést szerezhetett volna”.


1929. július 10-én a Szegedi Sakk Kör határozatot hozott, hogy a Pálfy Kupa küzdelmei az ősztől kezdődően kiesési rendszerben kerül lebonyolításra. Feltehetően a gazdasági válság jelei késztették az elhatározást, hogy csak az anyagilag és játékerő tekintetében a legerősebb csapatok maradjanak minél tovább versenyben. A Délkerületi Sakkcsapatbajnokságra október 10-ig neveztek be az egyenként 8 fős csapatok.


A Pálfy Kupa versenyével párhuzamosan az abban résztvevő csapatok második garnitúrája és más délkerületi csapatok külön versenyt vívtak a Szövetség díjáért, melyre 4 csapat nevezett.Andrássy utca eleje a Kossuth tér felöl 1925-ben

 

A Hódmezővásárhelyi Sakk Kör B-csapata 1929 májusában alakult meg Takács Pál csapatkapitány vezetése alatt. Alakulása után két fordulós mérkőzésen 16-8 arányban győzött az igen-igen tartalékos Szentesi Sakk Kör ellen. December 6-i második mérkőzésen a Szentesi Sakk Kör 20,5-9,5 arányban vágott vissza a B-csapatnak, a fél évvel előtti vereségért. Az 1929-30. évi Pálfy Kupa (Délkerületi Csapatbajnokság) végeredménye

    1. Szegedi Sakk Kör                        26 pont
    2. Hódmezővásárhelyi Sakk Kör        24
    3. Makói Sakk Kör                        22
    4. Békéscsabai Iparosifjúsági Művelődési Egyesület (BIME)            21 (visszalépett)
    5. Gyulai Erkel Sakk Kör                15
    6. Orosházi Hódy Sakk Kör                12

 

A Hódmezővásárhelyi Sakk Kör játékosai a következők voltak:
Bíró ?, Dóda István, Lénárd László, Morzál Imre, Molnár ?, Nagy Imre, Papp István, Pozsgay Gusztáv, Pákozdy Ferenc, Szilágyi Endre.

 

A Szövetségi Díjverseny eredménye:

    1. Szegedi Sakk Kör B                16,5 pont
    2. HódmezővásárhelyiSakk Kör B    13,5
    3. Szentesi Sakk Kör B                12,5
    4. Szegedi Munkás                    5,5

A Hódmezővásárhelyi Sakk Kör B csapatának játékosai a következők voltak: Banga ?, Albert Elek, Balogh ?, Danyikó ?, Csatlós ?, Ifjú Gallina Béla, Gyapjas ?, Illés ?, Molnár Sándor, Takács ?, Weisz ?.


Az 1930-31. évi Délkerületi Sakkcsapat-bajnokság a Hódmezővásárhelyi Sakk Kör győzelmét hozta a Békéscsaba ellen elért 3,5-2,5 (két parti Pákozdy-Gruber és Dr.Gonda-Böschott függőben maradt) arányú győzelemmel.


1932-ben bár a Hódmezővásárhelyi Sakk Kör csapata nyerte a Délkerületi Sakkcsapat-bajnokságot, a nagy eredmény sem tudta feledtetni a csapatban eluralkodott személyi problémákat. Ennek a szemléletnek köszönhetően a hanyatlásnak indult sakkélet több évre visszaesett, tulajdonképpen megszünt. A legjobbak minden szervezeti keret hiányában kávéházakban fogadásra játszottak. 1935. január 27-én elhunyt Gallina Béla gyógy-szerész a Sakk Kör elnöke. Halála döbbentette rá a sakksport szeretőit, hogy sürgősen tenni kell valamit, a város sakksportjának megmentése érdekében, ezért február 21-ére tisztújító közgyűlést hívtak össze. Mivel minden bajok okozóját, a pénztelenségből adódó széthúzásban látható. Az új vezetőségbe meghívták a város vezetőit azzal a reménnyel, hogy személyük garanciát jelent a Sakk Kör anyagi támogatását illetően. Megválasztottak a város notabilitásai közül nyolc főt díszelnöknek.

Díszelnökök:

 

Dr. Farkas Béla főispán

Dr. Soós István polgármester
Endrey Béla polgármester-helyettes
Dr. Vitéz Endrey Antal ügyvéd
Dr. Ernyei István országgyűlési képviselő
Kun Béla országgyűlési képviselő
Dr. Vitéz Kozma György
Dr. Dietrich Lajos

 

Ügyvezető elnök:
        Albert Elek

 

Társelnök:
        Pista Zsigmond
        Szilágyi Endre
        Dr.Gonda József
 

Első csapat kapitánya:
        Morzál Imre

 

Második csapat kapitánya:
        Varga Lajos


Az újra induló sakkéletet jelezte, hogy a városi sakkcsapat bajnokságra hét csapat nevezett:
    a Hódmezővásárhelyi Sakk Kör I., II., III.
    a Református Ifjúsági Egyesület I., II.
    a Munkás Sakkcsapat
    a Katolikus Liga Sakkcsapat

A versenyt a Református Ifjúsági Egyesület I. csapata nyerte 26,5 ponttal, 2. A Hódmezővásárhelyi Sakk Kör II. csapata 23 ponttal, 3. a Munkás Sakkcsapat 19 ponttal.


1936 a sakk éve volt hazánkban, mivel Magyarország sakkcsapatának olimpiai győzelmének eredményeként a sakk az érdeklődés homlokterébe került. Városunkban a Sakk Kör vezetősé-gének határozata alapján minden évben emlékversennyel szándékoznak tisztelegni Gallina Béla emléke előtt. A sakk népszerűsítése céljából Szilágyi Endre, Dr. Gonda József, Morzál Imre által vezetett sakktanfolyamok beindítását tervezték. Sajnos a magasztos tervek nem, hogy nem valósultak meg, hanem el sem indultak. Ennek ellenére március 5-én megalakult 30 fővel a Bercsényi Sport Kör sakkszakosztálya. Elnöknek Bányai Jánost választották meg. Március 15-én kezdetét vette kilenc csapat részvételével a városi sakk csapatbajnokság, melyet a Hódmezővásárhelyi Sakk Kör – Dóda István, Dr.Gonda József, Holló István, Lénárd László, Kratochwil (Köves) János, Morzál Imre, Nagy Ferenc, Szabó Lajos, Szilágyi Endre, Vörös Gyula összeállítású csapata nyerte meg, a Munkás Sakkcsapata, a Katolikus Ifjúsági Egylet B, a Hódmezővásárhelyi Sakk Kör B, a Katolikus Ifjúsági Egylet A, a Bercsényi A, B, és C csapata, valamint a Hódmezővásárhelyi Sakk Kör C csapata előtt.

 

Az egykori Rothermere utca, ma Dr Rapcsák András utca a Kossuth tér felöl 1934-ben

 

Az elkövetkezendő évek sajnos nem kedveztek a sakk sportnak, mely ismét „letargiába” süllyedt, s egy évtized kellett hozzá, hogy ismét életre kelhessen. 1945. pünkösdjén gyűltek össze nagy reménnyel a sportág kedvelői és megalakították a HMTE sakkszakosztályát, amely aztán évtizedekre a város meghatározó sakkcsapata lett.

Keresés az oldalonBővített keresés

Támogatás

  • Támogassa Ön is a sakkot!

    Kérjük adója 1 százalékával támogassa idén a Vásárhelyi Pákozdy Ferenc Sakk Sportegyesületet!   Adószám: 190-81898-1-06

Bejelentkezés